Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

ECHTSCHEIDING & KINDEREN

Vervolg...

Co-ouderschap
Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer samen in een huis wonen toch in min of meer gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. Meestal betekent dit dat een kind ongeveer de helft van de tijd bij elk van de ouders woont.

Omgangsregeling
Het alternatief voor co-ouderschap is dat één van de ouders de zorg en opvoeding van het kind op zich neemt en er een omgangsregeling met de andere ouder wordt afgesproken. Want een kind heeft wettelijk recht op contact met beide ouders, zolang dat enigszins gaat. Komt men er samen niet uit, dan stelt de rechter een omgangsregeling vast.

 

< Ga terug Ga terug

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling