Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

(ECHT)SCHEIDINGSBEMIDDELING

Samen uit elkaar met de scheidingsjurist en mediator Gombert

Voordat een (echt)scheiding afgerond is, moet er veel geregeld worden. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderen en over wat er gebeurt met de woning. De verdeling van de overige bezittingen komt aan de orde en de splitsing van pensioenrechten en levensverzekeringen. Er dienen vaak afspraken gemaakt te worden over alimentatie en ga zo maar door.

Als scheidingsjurist en mediator heeft Liesbeth Gombert zich gespecialiseerd in het adviseren bij (echt)scheidingen. Dit geldt zowel voor gehuwden als samenwonenden die uit elkaar gaan. Zij kan helpen bij het vinden van een goede oplossing die voor beiden werkbaar is, die past bij de situatie en aansluit bij de geldende regels. Haar taak daarbij is om mensen die uit elkaar gaan juist in de moeilijke (echt)scheidingsperiode samen te begeleiden bij de juridische en praktische regelingen.

Gelijkwaardigheid van de partners en een wil om er samen uit te komen is daarbij het uitgangspunt

 

Lees meer lees meer >

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling