Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

NIEUWS

Minister bevordert mediation: Opstelten verbetert stelsel geschiloplossing

In 2014 dient geschiloplossing voor de burger merkbaar beter te verlopen. Om die reden geeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. Zo komt de minister in 2012 met maatregelen die mediation bevorderen. Ook stelt de bewindsman zich als doel dat de rechtspraak vanaf 2015 digitaal toegankelijk is en dat de burger per 2015 de voortgang van zijn zaak via het internet kan volgen. Deze maatregelen maken deel uit van de innovatieagenda die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Het stelsel van geschiloplossing dient bij de tijd te zijn, in te spelen op veranderende wensen en behoeften in de samenleving. Om dit stelsel ook in de toekomst goed te laten functioneren, is innovatie noodzakelijk. Om die reden geeft minister Opstelten een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. De rechtspraak, de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders en andere organisaties uit het rechtsbestel hebben zich bereid getoond samen te werken aan de doelstelling van deze innovatieagenda. Deze agenda richt zich op civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en is in samenspraak met voornoemde organisaties tot stand gekomen.

Burgers die kiezen of moeten kiezen voor een gerechtelijke procedure moeten snel, effectief en klantgericht worden geholpen. Goede bereikbaarheid, een snelle, doelgerichte behandeling en een werkproces dat mede vanuit het perspectief van de burger is ingericht, horen daarbij. Dat betekent onder meer dat de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak wordt vergroot, rekening houdend met rechtzoekenden die minder goed met digitale middelen overweg kunnen. Minister Opstelten heeft zich dan ook als doel gesteld dat vanaf 2015 de rechtspraak digitaal toegankelijk is. Daarnaast kan de burger vanaf 2015 de voortgang van zijn zaak via het internet volgen en kunnen belanghebbenden bij een uitspraak deze bekijken via een register op het internet, etcetera.

Opstelten benadrukt het belang van buitengerechtelijke geschiloplossing. Een rechterlijke procedure is niet altijd de meest geëigende manier om een geschil op te lossen. Buitengerechtelijke procedures, zoals mediation, arbitrage en bindend advies kunnen evenzeer leiden tot een snelle, effectieve en klachtgerichte oplossing van het geschil. In het kader van de innovatieagenda neemt de minister maatregelen om mediation te bevorderen, onder andere door een kwaliteitssysteem voor mediation in te richten en door de positie van de Geschillencommissie voor Consumentenzaken en de Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf te versterken.

< Ga terug Terug naar Nieuwsoverzicht
Contact opnemen lees meer
             >

 

NMI

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling