Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

NIEUWS

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Het is aan de ouders om te bepalen welke afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen. Zij kunnen afspraken maken die zij in het belang van het kind vinden. De wet stelt wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan dienen ten minste afspraken te worden opgenomen over:

 1. De wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang vormgeven
 2. De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun minderjarige kinderen.
 3. De kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (de kinderalimentatie)

Uit de praktijk blijkt dat een groot aantal punten van belang zijn om te bespreken, waaronder:

 • De dagelijkse zorg voor de kinderen (waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels e.d.);
 • School (keuze, huiswerkcontrole en bezoek ouderavonden);
 • Sport (keuze en aanschaf benodigdheden);
 • Medische zorg ;
 • Vakantie en feestdagen;
 • Bijzondere dagen (verjaardagen e.d.);
 • Financiën (beheer spaarrekening, bijdrage van de niet-verzorgende ouder);
 • Communicatie tussen ouders (informeren en raadplegen);
 • Halen en brengen van de kinderen;

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met scheidingsjurist en mediator Liesbeth Gombert.

< Ga terug Terug naar Nieuwsoverzicht
Contact opnemen lees meer
             >

NMI

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling