Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

NIEUWS

Wijziging Successiewet

De Successiewet gaat per 1 januari 2010 ingrijpend veranderen. U hebt hierover waarschijnlijk al een en ander
in de media gelezen. De successiewet omvat regels over de erf- en schenkingsbelasting. In een aantal situaties betekenen de wijzigingen een verbetering. Er zijn echter ook diverse situaties waarin de nieuwe Successiewet een verslechtering kan betekenen.

De tarieven worden nu nog over drie tariefgroepen verdeeld en zullen straks over twee tariefgroepen verdeeld worden. Dit kan een lagere erfbelasting betekenen, maar dit kan ook een hogere belasting tot gevolg hebben in een andere groep van erfgenamen. Ook de vrijstellingen worden gewijzigd. Alle reden om op korte termijn na te (laten) gaan hoe uw testament uit zal vallen volgens de regels van de nieuwe Successiewet.

Belangrijk is verder om te weten dat - indien u voornemens zou zijn om aan de kinderen een schenking te gaan doen - in veel gevallen het voordelig is om de schenking nog in 2009 te doen en niet te wachten tot 2010!

Laat u hierover nader informeren en neemt u vrijblijvend contact op met notaris Liesbeth Gombert.

< Ga terug Terug naar Nieuwsoverzicht
Contact opnemen lees meer
             >

 

NMI

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling